Otevřené informace

Zelení podporují kampaň za nádraží v centru, přispějte i vy!

Strana zelených podporuje občanskou iniciativu Referendum 2016, která má za cíl informovat veřejnost o užitečnosti referenda o poloze brněnského nádraží. Zároveň vyzýváme veřejnost, aby přispěla na informační kampaň v HitHitové sbírce iniciativy. Zelení, stejně jako Aliance Referendum 2016 prosazují nové, moderní nádraží v centru Brna. Důvody jsou následující: odsun nádraží kilometr na jih výrazně prodlouží cestování městskou hromadnou dopravou odsun nádraží zároveň zdraží jízdné MHD modernizace nádraží v centru je možná a žádoucí – žádné velké město se nádraží v centru nezbavovalo varianta nádraží v centru je levnější Všechny argumenty naleznete přehledně ZDE. Za Stranu zelených a příznivce kampaň podpořily i tyto osobnosti: Matěj Stropnický předseda Strany zelených „Neznám jiné město, které by se dobrovolně zbavovalo nádraží v centru a posouvalo ho kilometr jinam. Nechápe-li to město, musejí lidé rozhodnout přímo.“   Martin Ander náměstek brněnského primátora za SZ „V brněnském referendu letos na podzim se definitivně rozhodne, jestli z…

Stanovisko SZ k nejmenování Mojmíra Vlašína do dozorčí rady Automotodromu

Brněnský zastupitel za Stranu zelených Mojmír Vlašín nebyl jmenován do dozorčí rady společnosti Automotodrom Brno, která pořádá brněnský závod Moto GP. Rozhodla o tom včerejší Valná hromada společnosti přesto, že byl Vlašín nominantem města Brna, které je v Automotodromu 5procentním akcionářem. Mojmíra Vlašína schválili jako kandidáta do dozorčí rady brněnští zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Dle vyjádření společnosti Automotodrom Brno a.s. je hlavním důvodem nejmenování to, že pan Vlašín oficiálně prohlásil, že „nehodlá jednat ve prospěch společnosti“. Podle zástupců Automotodromu je „takový postoj s výkonem funkce člena dozorčí rady neslučitelný.“ Stanovisko klubu zastupitelů Strany zelených: „Dozorčí rada má především funkci kontrolní, její členové dohlíží na to, zda představenstvo a management firmy řídí firmu s péčí řádného hospodáře. Městem nominovaný člen dozorčí rady má pak především dohlížet na zájmy akcionáře, a tím je město Brno. Mojmír Vlašín má zkušenosti ze dvou dozorčích rad a dvou představenstev městských firem, jsme přesvědčeni, že by tuto funkci…

Výzva Abrahamovi

Senátoři Eliška Wagnerová a Václav Láska, nebo podnikatel Jiří Hlavenka jsou prvními osobnostmi, které podpořily veřejnou výzvu Karlu Abrahamovi, aby podpořil zvolení brněnského zastupitele a dlouholetého kritika závodů Moto GP Mojmíra Vlašína do pozice člena dozorčí rady Automotodromu Brno. „Dokažte prosím, že vámi ovládaná firma nemá před veřejností co skrývat a podpořte na nadcházející valné hromadě zvolení RNDr. Vlašína členem dozorčí rady. Bude to jasné gesto, že se nebojíte podrobit firmu hospodařící s desetimilionovými dotacemi veřejné kontrole,“ uvádí se v závěru výzvy, kterou dnes zveřejnili zelení na internetu. Brněnského zastupitele Mojmíra Vlašína minulý týden nominovalo do funkce člena dozorčí rady Automotodromu Zastupitelstvo města Brna. A to právě proto, že je dlouhodobým kritikem hospodaření Automotodromu a léta usiluje o maximální transparentnost při vynakládání veřejných financí. „Členství v dozorčí radě Automotodromu chci využít k posílení veřejné kontroly nad utrácením veřejných financí, které do této společnosti plynou. Kdo žádá o dotace, nesmí nic skrývat,“ řekl ke své…

Otevřený dopis starostovi Vinohrad Čejkovi

Otevřený dopis starostovi Vinohrad Jiřímu Čejkovi k jeho komentáři o uprchlické krizi a teroristických útocích v úvodníku prosincového Vinohradského Informu. Vážený pane starosto, komunální politik by neměl zneužívat radničního periodika pouze k sebezviditelnění. Ve vší úctě, úroveň předkládaných informací svědčí o tom, že v této oblasti nejste odborníkem a bylo by lepší držet se informování občanů o událostech v obci, kterou spravujete. Ještě škodlivější je, že své názory prezentuje jako názory všech obyvatel Vinohrad. Tento dopis Vám píši, abych vyjádřil pohoršení nad úrovní Vašeho textu, a na základě zdrojů se Vám pokusil vysvětlit hlavní dezinformace, které se ve Vašem textu nacházejí. Vaše vyzývání k boji a obraně tradic proti „neidentifikovatelné mase lidí, která se na nás valí“ je zbytečné a populistické strašení lidí. Nechápu, jak lidi prchající před válkou spojujete s teroristickými útoky ve Francii, a pokládáte je za „masu“, proti které podle Vás „musíme chránit naši kulturu a hodnoty“….

Veřejné projednání rozpočtu Brna na 2016

Již tuto středu dostanou obyvatelé města Brna možnost vyjádřit své názory, podněty či dotazy na připravovaný městský rozpočet pro rok 2016 (dokument níže k nahlédnutí i stažení). Veřejné projednání tohoto dokumentu se koná 2. prosince od 16 hodin ve Sněmovním sálu Nové radnice na Dominikánském náměstí. Za účasti primátora města Petra Vokřála a jeho náměstků, vč. Martina Andera (SZ) se uskuteční krátká prezentace rozpočtu, po které bude následovat diskusní blok s veřejností. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce do 7. 12. 2015. O den později, tedy v úterý 8. prosince, pak mají občané přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna možnost navrhovat změny v návrhu rozpočtu, o kterých budou následně zastupitelé hlasovat. Své připomínky mohou občané uplatnit také písemně prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB na adrese: Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (do 7. prosince 2015) nebo vyplněním a doručením formuláře, který je dostupný na www.brno.cz či v Informačním…

Petice proti motorovým člunům

Jihomoravští radní podpořili na žádost náměstka brněnského primátora Martin Andera petici za zákaz motorových člunů se spalovacími motory na Brněnské přehradě. Magistrát Brna s loděmi s benzínovými a naftovými motory také nesouhlasí. Nesouhlasíte-li s motorovými čluny na přehradě stejně jako my, připojte se podpisem petice, kterou přikládáme níže: přiloženou A4 vytiskněte oslovte s ní 19 kolemjdoucích/přátel/rodinných příslušníků/kolegů/spolužáků vyplněnou petici odešlete na Ivana Nanjo Kolaříková Křivánkovo námestí 15 641 00 Brno Děkujeme!  

Územní plán k připomínkám

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zveřejnil formou veřejné vyhlášky Návrh zadání změn Územního plánu města Brna (ÚPmB) celoměstského významu (41. a 42. soubor). K tomuto návrhu zadání změn může uplatnit připomínky každý, a to do 25. září 2015. Způsob uplatnění připomínek je popsán veřejnou vyhláškou. Odbor územního plánování a rozvoje MMB je připraven odpovědět i na případné dotazy veřejnosti. „Dnešním dnem zveřejňujeme zadání balíku celoměstských změn, které mají do brněnského územního plánu vrátit potřebné projekty, jež byly soudem smeteny společně se špatně připravenou Aktualizací. Jde především o ochranu proti povodním, lepší podmínky pro cyklodopravu nebo modernizaci přestupního uzlu MHD na Mendlově náměstí. Nyní má veřejnost možnost podávat k návrhu zadání připomínky. Na jejich základě pak urbanisté zpracují návrh řešení, který následně s veřejností projednáme v příštím roce,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Martin Ander. Soubory obsahují celkem 12 změn územního plánu. Mezi nejvýznamnější celoměstské změny patří…

Odborné posuzování budoucnosti nádraží ztrácí důvěryhodnost

Jako vážnou ránu nezávislosti a důvěryhodnosti procesu odborného posouzení variant přestavby brněnského železničního uzlu. Tak hodnotí zelení rozhodnutí státní firmy SŽDC podepsat smlouvu na vypracování studie s autory projektu odsunutého nádraží.  Martin Ander, náměstek primátora města Brna za Stranu zelených k tomu říká: „Objektivní posouzení variant přece nemůže dělat autor jedné z nich. To je velká rána pro důvěryhodnost celého procesu. Jsou-li na stole dvě verze přestavby brněnského nádraží, musí je porovnat někdo, kdo není autorsky spjatý ani s jednou z nich. Postup SŽDC ve výběrovém řízení je třeba důkladně prověřit.“ SŽDC podepsala smlouvu na vypracování Studie proveditelnosti ŽUB se sdružením firem Sudop Brno, Moravia Consult a AF CityPlan. Jejich nabídka byla dokonce o milion korun dražší než konkurenční nabídka německé firmy Helika, kterou však SŽDC z výběrového řízení vyloučilo. Celou záležitostí kolem vyloučení nejlevnější nabídky se nyní zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ve věci zatím nerozhodl. Firmy…

Jmenovité hlasování Rady MB

Rada města Brna bude na svých jednáních hlasovat jmenovitě. Zápisy ze schůzí budou dohledatelné na webových stránkách Brna, pod každým rozhodnutím pak bude jmenný seznam, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel. Radní tak splnili společný závazek z koaliční smlouvy. „Jde o další krok k větší otevřenosti radnice občanům. Obecná praxe některých politiků něco jiného hlásat do médií a pro jinou věc pak zvedat ruku, je minulostí. Pokud chcete znát vámi zvoleného politika, nečtěte jen jeho statusy na facebooku, podívejte se, co reálně prosazuje,“ okomentoval rozhodnutí náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených). Brněnská radnice tak následuje radnice dvou městských částí, které se ke stejnému kroku rozhodly už dříve. Jako první zavedla jmenovité hlasování v dubnu MČ Brno-Jundrov. Místní starostka Ivana Fajnorová (Strana zelených) krok nazvala „průkopnickým“, protože Jundrov jako první dal veřejnosti možnost nahlížet do jednání, která jsou jinak neveřejná. Samozřejmostí prý ale zůstane zákonem dané začerňování osobních údajů. Na začátku…

Komín: stav předvolebních závazků

Splněné cíle: dostatek míst v nově zateplených školkách i pravidelná spolupráce s místními spolky Nová kontejnerová školka pro 25 dětí, kompletní výměna osvětlení školního bazénu, které je téměř v havarijním stavu, nebo ještě větší otevřenost radnice. To jsou jen některé splněné předvolební sliby starostky MČ Brno-Komín, Milady Blatné (Strana zelených), které zrealizuje tento rok. Milada Blatná v sobotu oslaví 200. den ve své funkci. „Slíbili jsme toho hodně. Některé věci, jako obnovení možnosti občanů vystoupit na schůzi zastupitelstva, šlo změnit poměrně rychle. Jiné závazky, především investiční, samozřejmě čekal delší proces. Osobně jsem velice ráda především za to, že každé 3leté komínské dítě bude mít pravděpodobně začátkem příštího roku místo ve školce. To je zásadní zpráva pro rodiče. V neposlední řadě si ale cením užší spolupráce s komínskými spolky a sdruženími. První naše společná akce bude oslava Dne dětí, která se uskuteční 30. května,“ řekla starostka Milada Blatná. Co z předvolebních…

Copyright © 2013 Strana zelených