Obří Aktualizace územního plánu: jak magistrát naložil s vaší připomínkou

Zelení dávají veřejnosti k dispozici finální návrh obří Aktualizace územního plánu, který budou v následujících dvou týdnech projednávat brněnští zastupitelé. Sami se můžete podívat, zda a jak magistrát vypořádal vaše připomínky, které občané a zástupci veřejnosti podávali v polovině února letošního roku.

Pokud se způsobem vypořádání nesouhlasíte, přijďte to říct na veřejné jednání zastupitelstva v úterý 17. června 2014 (podrobnosti níže). Chcete-li aby váš nesouhlas uplatnili i zastupitelé na jednání Komise pro rozvoj 10. června, napište Martinu Anderovi (martin.ander@zeleni.cz), zastupiteli za Stranu zelených, který se jako člen komise jednání zúčastní a váš nesouhlas může předložit.

Kompletní dokument o velikosti 1,8 GB je ke stažení zde: http://servis.zeleni.cz/dokumenty/Aktualizace_UPMB.zip

Vypořádání připomínek občanů, jejich zástupců a vlastníků pozemků najdete rozdělené ve svazcích ve staženém souboru, a to takto:

Tady je seznam lidí s námitkami (tzn. zástupci veřejnosti nebo vlastníci pozemků) – s odkazy na číslo svazku (= konkrétní soubor), kde se vypořádání dá dohledat:
/4_Navrh_OOP_vcetne_oduvodneni_a_Rozhodnuti_o_namitkach/2_ODUVODNENI/1_TEXTOVA_CAST_vcetne_priloh/PRILOHY_KAPITOLY_15/priloha_kap_15_uvod.pdf

Tady je seznam lidí s připomínkami (občané), zase s odkazem na číslo svazku (= konkrétní soubor): /4_Navrh_OOP_vcetne_oduvodneni_a_Rozhodnuti_o_namitkach/2_ODUVODNENI/1_TEXTOVA_CAST_vcetne_priloh/PRILOHY_KAPITOLY_16_2/priloha_kap_16_2_uvod_2014.pdf

NOVĚ:  Všechny složky a dokumenty této aktualizace můžete procházet na http://servis.zeleni.cz/dokumenty/

Aktulizace územního plánu města Brna je obří neprůhledný balík změn, které prakticky likvidují ochranu zeleně a alejí v ulicích, navrhují vyasfaltovat vnitrobloky kvůli parkovištím, legalizovat černé stavby a jdou na ruku vybraným developerům. Poslední možností, jak tomu zabránit, je na místě přesvědčit zastupitele, aby dokument vrátili úředníkům k přepracování.

Přijďte proto podpořit zastupitele Strany zelených i dalších politických stran, kteří budou navrhovat zastavení procesu a jeho vrácení k opakovanému projednání s občany. Námitky desítek zástupců veřejnosti, reprezentujících názory tisíců Brňanů, nebyly řádně projednány a vypořádány. Je třeba vynutit si na politicích ve vedení města (ODS a ČSSD), aby se se zástupci veřejnosti začali konečně bavit a společně hledali přijatelná řešení, nikoli silou protlačovali své nápady.

Každý občan města má právo vystoupit na jednání s příspěvkem v délce 2 minut. O slovo se můžete přihlásit zvednutí ruky už od 8:30 do 9:00, kdy je napevno zařazen bod: Dotazy, připomínky a podněty občanů. Samotné projednání Aktualizace územního plánu je zatím zařazeno jako bod číslo 119. Zastupitelé za Stranu zelených však navrhnou, aby jeho projednávání bylo zařazeno na 9:00, tak aby ti, kteří přijdou, nemuseli čekat.

Přijďte říct zastupitelům, aby dali dohodě se zástupci občanů ještě šanci. Přineste si sebou jednoduché transparenty s vaším vzkazem zastupitelům. Společně máme šanci uspět.

Aktualizace územního plánu nahrává spekulantům

Mezi stovkami změn, které tvoří obří chaotickou Aktualizaci brněnského územního plánu, se skrývají desítky drobných změn legalizujících černé stavby i spekulace s pozemky, varují zelení. Jsou to změny, které nebyly obsahem zadání a do výsledného návrhu se dostaly v tichosti, tak aby nevzbudily pozornost veřejnosti.

Klasickým příkladem pozemkové spekulace je přeměna zahrádek mezi Komínem a Žabovřeskami na lukrativní parcely pro developerskou výstavbu bydlení [1]. Nestavební pozemky zahrádek v lokalitě Kozí hora skoupila firma Avrioinvest. V rámci Aktualizace územního plánu se tyto pozemky mají najednou stát stavebními. A to bez toho, že by v zadání Aktualizace byl jakýkoliv pokyn ke změnám či prověření právě této lokality. Obdobný případ lze najít například v Husovicích, nebo u Brněnské přehrady, kde se plocha určená pro rekreační zeleň má najednou stát stavební plochou pro komerční obchody a služby.

Obří balík změn nazvaný Aktualizace obsahuje i desítky případů, kdy „drobná“ změna územního plánu zajistí legalizaci soukromých bazénů, hřišť i celých rodinných rezidencí postavených bez potřebných stavebních povolení, tzv. načerno. Nejvíce takových případů je v okolí Brněnské přehrady, například v lokalitě Čihadla [2], ale i v městských částech Jehnice, Ořešín, Ivanovice a dalších.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Připravovaná aktualizace je ukázkou kmotrovského přístupu k územnímu plánování. Stejným postupem, jako si náměstek Macek zpětně legalizoval svou rodinnou chatu na přehradě, se nyní chystá prosadit legalizaci desítek černých staveb po Brně. Bez opory v projednaném zadání převádí vybrané nestavební pozemky zeleně a zahrádek na lukrativní stavební parcely. Zastupitelstvo by takové podezřelé změny mělo jednoznačně odmítnout.“

Obří balík změn brněnského územního plánu, ke kterému přišlo téměř dva tisíce připomínek a námitek veřejnosti, bude podle aktuálního plánu magistrátních úředníků projednáván 11. června v Radě města Brna a následně 17. června na veřejně přístupném jednání Zastupitelstva města Brna, kde k němu mohou vystoupit i občané.

Poznámky:

[1] Pozemky zahrádek v lokalitě Kozí hora mezi Komínem a Žabovřeskami se mají změnit na stavební pozemky pro bydlení. Většinu jich v lokalitě vlastní developerská firma Avrioinvest. (Předmětné pozemky jsou v obrázku vpravo vyznačeny oranžovou barvou a kódem .BR, 4.30, nalevo v aktuálně platném územním plánu jsou vedeny jako zemědělský půdní fond – zahrádky)

zahradky

 

 

 

 

[2] Změny v lokalitě Čihadla nad Brněnskou přehradou spočívají v převedení pozemků zahrádek na pozemky pro rodinnou rekreaci (.RR), nově nastavené regulativy však umožňují stavět zde i rozsáhlé rezidence s vilami pro bydlení. Současný stav zástavby ilustruje letecký snímek níže.

cihadla

 

 

 

 

 

cihadla_foto

Brněnská absurdita: radní posvětili „dočasný“ supermarket

Brno, čtvrtek 3. dubna 2014

Brněnští radní včera vyjádřili souhlas se stavbou supermarketu a garážového domu v Kohoutovicích, které mají být povoleny jako dočasná stavba na 4 roky. Je za tím snaha investora obejít územní plán, protože ten výstavbu supermarketu v tomto místě neumožňuje. Politici se tak rozhodli krýt nezákonný postup.

Garážový dům a dům s obchodními plochami má vyrůst v Kohoutovicích poblíž křižovatky ulic Žebětínská a Libušina třída, v tzv. oku. Územní plán tu počítá se službami pro automobilovou dopravu – čerpací stanice, servisy apod. s doplňkovými službami do 400 m2 obchodní plochy. Navrhovaný supermarket však má obchodních ploch více než dvojnásobek (968 m2). Prohlášením za stavbu „dočasnou“ do 31.12.2018 [1] se investor, PS Brno, s.r.o. snaží obejít flagrantní rozpor svého záměru s územním plánem. Počítá totiž s tím, že si v budoucnu změnu  územního plánu prosadí, a stavbu tak povolí natrvalo. Tomu odpovídá i fakt, že v předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí chybí plán na odstranění stavby, přestože je stavba deklarována jako „dočasná“.

Jde o záměrné obcházení územního plánu i stavebního zákona a je skandální, že takový postup se politici ve vedení města rozhodli krýt. Kdyby takto postupoval jakýkoliv stavitel rodinného domku, úřady by si na něj okamžitě došláply, že jde ale o významnou stavební firmu, tváří se politici, že se nic neděje a účelové ohýbání zákonů otevřeně podporují,“ říká k věci Martin Ander, zastupitel za Strany zelených.

Rozporu této stavby s územním plánem jsou si radní i úředníci Odboru územního plánování evidentně vědomi. Ve svém stanovisku totiž neuvedli obvyklou větu, že „stavba je v souladu s územním plánem“, ale omezili se na vágní konstatování, že stavba je „v souladu s koncepcí územního rozvoje města.“

Poznámky:

[1] V dokumentu Oznámení o zahájení územního řízení se uvádí: PS Brno, s.r.o., … podal dne 18.12.2013 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dočasné do 31.12.2018 nazvané ,,Garážový dům a dům s obchodními plochami“.

Proč zachovat nádraží v centru?

Pět důvodů, proč zachovat nádraží v centru Brna:

kde_je_nadrazi_v_centru_brnaMyšlenka odsunu brněnského hlavního vlakového nádraží ze stávající polohy zhruba o kilometr na jih je stará už téměř 90 let. Tehdy ovšem poháněla lokomotivy pára a železnice byla synonymem špíny a hluku. Dnes je brněnské hlavní nádraží největším přestupním uzlem jihomoravského systému veřejné dopravy a rychlého přestupu z vlaku na 9 různých tramvajových a trolejbusových linek do celého města využívají desítky tisíc lidí.

 

  • 1. důvod: odsun nádraží prodlouží cestování

Pokud došlo k odsunu nádraží na jih, průměrná délka cestování z regionu do cílů na území města Brna by se prodloužila o 5-7 minut. To je závěr odborné studie, kterou si nechal zpracovat magistrát města Brna. V době mimo špičku by prodloužení, způsobené větší vzdáleností nádraží od centra a nutností přesedat mezi spoji MHD, bylo ještě větší, zhruba 15-20 minut. Celá studie je ke stažení zde.

  • 2. důvod: odsun nádraží zdraží jízdné v MHD 

Zatímco dnes přijedou lidé vlakem až na přestupní uzel do centra, dojde-li k odsunu nádraží, budou muset cestující k dopravě směrem do středu města použít posílených spojů MHD, na které přispívá Brno ze svého rozpočtu. Zvýšené náklady se počítají na 150 milionů korun ročně, jak uvádí autoři Analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno, kterou si nechal magistrát vypracovat v roce 2007. Zvýšené náklady města povedou následně logicky ke zvýšení jízdného.

  • 3. důvod: modernizovat nádraží v centru je možné

modernizovane_nadrazi_v_centruJak prokázala řada technických studií z poslední doby, modernizovat nádraží v jeho stávající poloze v pěší dostupnosti historického centra města je reálné. Padl tak častý argument, že nádraží je třeba odsunout, protože na stávajícím místě nelze zajistit dostatečnou kapacitu pro potřeby moderní železnice. Mít moderní vlakové nádraží, na kterém zastavují regionální i vysokorychlostní mezinárodní vlaky, takto po ruce je výhodou pro každé město.

 

 

  • 4. důvod: modernizovat nádraží v centru je levnější

Obě varinaty rekonstrukce brněnského železničního uzlu si vyžádají miliardové částky ze státního rozpočtu. Zatímco budoucí vysokorychlostní tratě na nádraží v centru budou muset přijít tunelem, odsunuté nádraží má zase celé stát na obřím mostě ve výšce 8 metrů nad terénem. Pro město však odsun nádraží bude znamenat nutnost urychleně vybudovat síť ulic se silnicemi, mosty a tramvajovými tratěmi, což podle stávajících rozpočtů výjde na minimálně 5 miliard korun navíc. Ty by musely jít z městské pokladny na úkor projektů v ostatních částech města.

 

  • 5. důvod: moderní nádraží na stávajícím místě prospěje rozvoji města víc

prednadrazi_dle_RAWBude-li nádraží modernizováno na stávajícím místě stane se impulzem pro oživení města. Stísněný a zanedbaný prostor před nádražím bude upraven podle návrhu architektů tak, aby se zvýšil komfort a bezpečnost pěších. V návaznosti na nádraží vznikne nový terminál pro přestup na autobusy i hromadné garáže pro auta. Prostor tzv. jižního centra se bude zastavovat pomaleji a postupně kvalitnější architekturou s vyšším podílem bydlení, namísto nyní plánovaných hypermarketů a nákupních center.

 

Více o projektu modernizace nádraží v centru najdete zde:
http://nadrazi-pod-petrovem.netstranky.cz/

 

Proč je třeba rozhodnout o poloze nádraží v referendu?

Otevřený spor o polohu nádraží se v Brně vede již minimálně 15 let a potřebná modernizace železničního uzlu se tak nehýbe vpřed. Platné a závazné rozhodnutí občanů v místní referendu by tyto spory umožnilo ukončit.

Aby rozhodnutí občanů v referendu bylo platné a pro vedení města závazné, musí přijít hlasovat alespoň 35% voličů. To lze nejlépe naplnit v době komunálních voleb letos v říjnu. K volbám do městského zastupitelstva totiž v Brně pravidleně chodí více než 40% občanů. Referendum společně s komunální volbami si může vynutit už jedině petice občanů. Podpořte ji prosím i Vy. Podpisové archy jsou ke stažení zde.

Starostové půjdou na kobereček

Starostové půjdou na kobereček před politickou komisi kvůli nesouhlasu s aktualizací územního plánu

Brno, čtvrtek 13. března 2014

Rada města Brna pověřila komisi složenou z politiků ODS a ČSSD, aby řešila konflikty s městskými částmi týkající se aktualizace územního plánu. Zelení považují toto rozhodnutí za zásadní chybu, politici by neměli takto zasahovat do odborného procesu vypořádání připomínek. O aktualizaci územního plánu by měli s městskými částmi vyjednávat nezávislí úředníci a ne politická komise složená ze zastupitelů radniční koalice. Takový postup nemá oporu ani ve stavebním zákoně, což může vést ke zneplatnění celého procesu. Zároveň to ještě více oslabuje důvěru městských částí v to, že se domohou řádného projednání svých nesouhlasných stanovisek.

Rada města Brna pověřila svým rozhodnutím z 5. března 2014 pracovní skupinu složenou výhradně z politiků ODS a ČSSD, aby vedla dohodovací řízení s městskými částmi. Skupinu vede náměstek Macek a jejím úkolem je jednat se zástupci městských částí o řešení nesouhlasných stanovisek s aktualizací územního plánu. Vypořádávání připomínek je čistě odborným procesem, zřízení politické komise znamená zásadní zasahování politiků do tohoto procesu. Vypořádávání připomínek na politické úrovni navíc nemá oporu ve stavebním zákoně, což se v minulosti již potvrdilo při podobném jednání na úrovni Jihomoravského kraje. Soud tehdy rozhodl, že politici neměli právo zasahovat do odborné přípravy návrhu územního plánu a celý proces kvůli tomu zrušil [1].

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Je nepřijatelné, aby vedení města vytvářelo politické komise ze zastupitelů ODS a ČSSD, před kterými se mají starostové městských částí zodpovídat z toho, že nesouhlasí s aktualizací územního plánu. Politici nemají v této fází přípravy územního plánu do odborné práce úředníků vůbec zasahovat. Pokud se tak bude dít, je to krok mimo rámec zákona a povede ke zpochybnění celého procesu.“

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, dodává:

„Vedení města by mělo přípomínky a názory městských částí brát velmi vážně, protože právě starostové a úředníci městských částí znají místní podmínky častokrát mnohem lépe než městští radní.“

Kontakt:

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených, tel: 732 565 042;

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, tel: 721 636 486;

Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov, tel: 606 711 645;

Anastázios Jiaxis, starosta MČ Brno-Bosonohy, tel: 604 943 718.

Poznámky:

[1] Jedním z důvodů proč v červnu 2012 Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního

rozvoje Jihomoravského kraje (krajský územní plán) byl mimo jiné fakt, že zastupitelé svým

usnesením určovali úředníkům, které varianty řešení mají do svého odborného návrhu

vybrat. Takový postup nemá oporu ve stavebním zákoně.

Aktualizace územního plánu: náměstek Macek informování veřejnosti nezvládl

Brno, pondělí 10. února 2014

 

Zítra je posledí den, kdy mohou Brňané zaslat své připomínky k obří aktualizaci územního plánu. Také zelení už své nejdůležitější výhrady na magistrát poslali, během tří dní je podpořilo na 250 Brňanů [1].

 

Přestože se jedná o největší zásah do územního plánu za posledních 20 let, náměstek primátora Macek nezajistil odpovídající nadstandardní projednání s veřejností, splnil si jen zákonné minimum. Město například vůbec nevyužilo k podrobnému informování občanů vlastní měsíčník Metropolitan, na jehož vydávání pravidelně utrácí veřejné prostředky a nechává ho roznášet do všech domácností. Aktivní roli v informování veřejnosti tak převzala opozice a občanská sdružení.

 

Návrh aktualizace oslabuje ochranu městské zeleně a ohrožuje klidné bydlení tisíců lidí. V mnohém jde na ruku developerům, kteří budou moci snadněji prosazovat své komerční záměry. Některá rizika spojená s aktualizací územního plánu najdou zájemci na internetových stránkách www.mampripominky.cz, na nichž se svými podněty podíleli i zastupitelé za Stranu zelených.

 

Z ploch zeleně, které výslovně chrání územní plán, má zmizet například výrazná alej vzrostlých stromů kolem Červeného kostela, nebo zeleň před rektorátem Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí.

 

Do hry se opět vrací také dříve odmítnutý návrh na zastavění spodní části parku na Kraví hoře. Pod tlakem veřejnosti (petici tehdy podepsalo přes 5,5 tisíce lidí) v květnu 2013 ustoupil investor od svého záměru změnit část plánovaného parku Kraví hora na stavební plochu. Návrh aktualizace územního plánu předkládaný nyní úředníky náměstka Macka se pokouší tento záměr opět legalizovat. Bude-li schváleno povolení výstavby obchodů a služeb v plochách zeleně, bude moci tento investor požádat o povolení stavět na ploše určené pro vybudování parku.

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Náměstek Macek naprosto selhal, nezajistil potřebnou informační kampaň pro veřejnost. Místo toho se věnoval napadání opozice a občanských sdružení.“

 

Kontakt:

Martin Ander, zastupitel za Stranu zelených, tel: 732 565 042

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, tel: 721 636 486.

 

Poznámky:

 

[1] Přesné znění námitek podaných předsedou MO SZ Brno a podpořené 247 občany je přílohou této tiskové zprávy.

Městské parky i kvalita bydlení jsou v ohrožení

Brno, pondělí 27. ledna 2014

 

Návrh aktualizace územního plánu ohrožuje budoucnost městské zeleně i podmínky pro klidné bydlení tisíců Brňanů. Podávat své námitky a připomínky mohou lidé už jen dva týdny, do 11. února. Inspiraci najdou na internetových stránkách www.mampripominky.cz, na nichž se svými podněty podíleli i zastupitelé za Stranu zelených.

 

Návrh aktualizace územního plánu, který před námitkami obhajuje náměstek primátora Macek, přináší nebezpečnou revoluční novinku: v plochách zeleně bude nově umožněna výstavba tzv. komečního vybavení, a to za velmi vágně definovaných podmínek [1].

 

Tímto návrhem se opět vrací do hry například před devíti měsíci odmítnutý návrh na zastavění spodní části parku na Kraví hoře. Pod tlakem veřejnosti (petici tehdy podepsalo přes 5,5 tisíce lidí) v květnu 2013 ustoupil investor od svého záměru změnit část plánovaného parku Kraví hora na stavební plochu. Návrh aktualizace územního plánu předkládaný nyní úředníky náměstka Macka se pokouší tento záměr opět legalizovat. Bude-li schválena regulace zeleně podle tohoto návrhu, bude moci tento investor požádat o povolení stavět.

 

Kvalita bydlení na mnoha místech Brna bude ohrožena příliš hustou a intenzivní zástavbou. Například na Majdalenkách na Lesné má být i přes soudní odmítnutí povoleno investorovi zvednout výšku nového domu ze 4 až na 16 pater [2]. Podobně nevhodný je také návrh na území Jundrova, kde v lokalitě pod ulicí Dubová má být nově umožněno stavět až pětipatrové domy, přitom zde naprosto chybí možnost odpovídajícího dopravního napojení [3].

 

Nově má být povoleno stavět velká reklamní zařízení – osvětlené bigBoardy a megaBoardy – už od 50 metrů vzdálenosti od obydlí. Tyto stavby nejenže prokazatelně zhoršují soustředěnost řidičů a přispívají k dopravním nehodám, ale vážně narušují také kvalitu bydlení, protože v noci svítí lidem do oken. Zelení navrhují rozšířit ochranné pásmo kolem domů na 200 metrů.

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených k tomu říká:

„Návrh aktualizace je největším útokem na ochranu zeleně v Brně od poloviny 90. let. Umožnil by zmenšování parků ve prospěch obchodů a jiných čistě komerčních záměrů. Klidné bydlení na řadě míst Brna zase ohrozí nepřiměřeně intenzivní zástavba v okolí, nová parkoviště uvnitř zelených vnitrobloků nebo obří reklamní megaboardy v blízkosti domů.“

 

Kontakt:

Martin Ander, zastupitel za Stranu zelených, tel: 732 565 042

Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec, tel: 721 636 486

Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov, tel: 606 711 645

 

Poznámky:

 

[1] Zatímco nyní je v parcích možno stavět pouze přesně vyjmenované objekty: hřiště, odpočivadla, altánky, veřejné WC, apod., nově by územní plán připustil v zeleni budování veškerého komerčního vybavení: zařízení a staveb pro obchod a služby. Viz např. strana 278 textové části odůvodnění aktualizace územního plánu.

 

[2] Intenzita využití území u ulice Dusíkova se má zvednout z původní hodnoty indexu 0,6 na 2,2, což odpovídá nárůstu ze 4 až na 16 pater.

 

[3] Lokalita pod ulicí Dubovou je plochou určenou pro zástavbu bytovými domy, intenzita využití plochy se však má zvednou ze stávajícího indexu 0,4 na více než dvojnásobných 0,9.

 

O odsunu nádraží z centra by měli rozhodnout Brňané v referendu

Brno, pondělí 20. ledna 2014

 

Zastupitelé budou v úterý hlasovat, zda zařadí na program jednání otázku vyhlášení místního referenda o poloze nádraží. Rada města chce letos začít utrácet miliony a fakticky tak startovat největší investici v moderních dějinách Brna, zatímco poslední lidové hlasování před deseti lety i průběžné průzkumy veřejného mínění potvrzují, že většina veřejnosti s odsunem nádraží o kilometr na jih nesouhlasí. Obří investice citelně zasáhne do života všech Brňanů, je proto legitimní, aby o ní rozhodli občané v referendu.

 

Protože ani po pěti měsících od veřejné výzvy nepředložil primátor Onderka zastupitelům k hlasování návrh na rozhodnutí o vyhlášení referenda, předkládají tento návrh zelení.       

 

Brněnští radní si prosadili do městského rozpočtu částku 22,5 milionu korun, které chtějí letos utratit za přípravu přestavby železničního uzlu s nádražím v odsunuté poloze. To je výrazně více než v předcházejících letech. Fakticky je tím zahajována investice do městské infrastruktury související s odsunem.

 

Odsun nádraží z centra je nevýhodný pro cestující i pro město. Prodloužil by cestování všem, kteří jezdí denně do Brna za prací, do školy, k lékaři či na úřady [1]. Zároveň by městu prodražil provozování MHD [2] a během několika málo let prakticky vysál všechny prostředky na investice potřebné jinde, což silně pocítí i Brňané, kteří železnici nevyužívají. Plány na odsun jsou také jediným argumentem, kterým je blokována razantní úprava přednádražního prostoru, na který si v Brně stěžují snad všichni. Není pochyb o tom, že brněnský železniční uzel potřebuje rekonstrukci. A to včetně hlavního nádraží, které je spolu s přilehlým terminálem nejfrekventovanějším přestupním uzlem IDS v Jihomoravském kraji a vstupní branou do města. Výhodnějším řešením je však modernizace nádraží ve stávající poloze v centru města, včetně úpravy veřejného prostranství před nádražím.

 

Zelení navrhují, aby zastupitelstvo města Brna vyhlásilo místní referendum o poloze nádraží společně s říjnovými komunálními volbami. To je, v souladu s ustálenou judikaturou soudů, vhodný termín, který nejméně zatěžuje občany a podpoří co nejvyšší účast v referendu (a tím i legitimitu přijatého rozhodnutí).

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených k tomu říká:

„Zítřejší hlasování zastupitelů ukáže, které politické strany jsou ochotny dát přímo občanům možnost rozhodnout o zásadní věci v životě města.“

 

Kontakt:

Martin Ander, zastupitel za Stranu zelených, tel: 732 565 042

 

Poznámky:

 

[1] Dříve zpracované odborné studie uvádějí, že odsunutím hlavního nádraží z centra města se většině cestujících prodlouží cesta k jejich cíli ve městě v průměru o 5-7 minut. Uvedeno např. v  ŘÍHA, J., KOŠŤÁL, R.: Orientační posouzení časové dostupnosti zdrojů a cílů cest ve variantách přestavby ŽUB (2007)

 

[2] Autoři Analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno, kterou si nechalo v roce 2007 zpracovat samo město, uvádí, že nezbytné posílení MHD vyvolané odsunem nádraží z centrální polohy by vyvolalo zvýšení každoročních provozních nákladů dopravního podniku o zhruba 150 milionů korun. Tento náklady by šel každý rok na vrub rozpočtu města Brna.

 

Brno připravuje obří změnu územního plánu, před občany ji spíše tají

Brno, čtvrtek 2. ledna 2014

 

Brno připravuje obří změnu územního plánu, žádnou speciální komunikační kampaň však neplánuje. A to i přesto, že se změny dotknou desítek tisíc Brňanů. Hrozí zastavování zeleně komerčními obchody, výstavba reklamních megaboardů v blízkosti bytových domů nebo zahušťování výstavby v lokalitách, které již dnes trpí problémy. Zelení požadují, aby vedení města zajistilo důkladné informování všech občanů o chystaných změnách a umožnilo jim podat kvalifikované připomínky.

 

Finální návrh Aktualizace Územního plánu města Brna je zveřejněn na webových stránkách Odboru územního plánování a rozvoje MMB [1] a od dnešního dne až do 11. února si jej občané mohou prohlédnout vytištěný v budově úřadu. Přestože má dokument mnoho stovek stran a desítek map, plánuje vedení města o něm uspořádat jen jedinou besedu, a to 4. února zákonem požadované veřejné projednání.

 

Obří aktualizace územního plánu je přitom pro občany naprosto zásadní. Zcela mění definice využití jednotlivých ploch a s ní i vymezení toho, co se kde smí či nesmí stavět. Výrazně se oslabuje ochrana zeleně. Naopak usnadněná bude výstavba komerčních obchodů a reklamních megaboardů. Na mnohých místech ve městě se zvedá tzv. index podlažních ploch, což umožní intenzivnější zástavbu i tam, kde to není vhodné.

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených, k tomu říká:

„Vedení města připravuje obří změnu územního plánu, ale s občany se o ní odmítá bavit. Uspořádat jedinou besedu o tak zásadním dokumentu je málo. Chybí promyšlená informační kampaň, která by lidem vysvětlila, o co v dokumentu jde a umožnila jim podat k návrhu kvalifikované připomínky. Politici ČSSD a ODS ve vedení města se prostě bojí nesouhlasu Brňanů, a tak se rozhodli dělat ve věci jen zákonem vyžadované minimum. Zelení požadují, aby vedení města zajistilo důkladné informování všech občanů o chystaných změnách a aktivně je vyzývalo k připomínkování a debatě o budoucnosti města.“

 

Kontakt:

Martin Ander, zastupitel za Stranu zelených, tel: 732 565 042

 

Poznámky:

 

[1] http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013-u/

 

Náměstek Macek chce umožnit stavět v zeleni obchody a vysfaltovat vnitrobloky

Brno, čtvrtek 24. října 2013

 

Zelení dnes na komisi pro rozvoj kritizovali záměr náměstka Macka umožnit výstavbu obchodů v plochách zeleně. Zároveň vyjádřili nesouhlas s tím, aby zeleň ve vnitroblocích ustoupila výstavbě nekrytých asfaltových parkovišť. Tyto a další vysoce kontroverzní záměry ponechává náměstek Macek i nadále v návrhu tzv. Aktualizace územního plánu města Brna.

 

Komise pro rozvoj města dnes projednala návrh náměstka Macka vyjmout z procesu Aktualizace územního plánu některé záměry, ke kterým byl velký odpor veřejnosti. Týká se to například masivní zástavby v Medlánkách, nového hypermarketu navazujícího na kontroverzní Bauhaus v Ivanovicích nebo nových věžáků na Lesné v lokalitě Obzor. Tyto záměry budou projednávány samostatně, nikoli v nepřehledném balíku změn nazvaném Aktualizace územního plánu.

 

I přes výraznou kritiku Strany zelených a veřejnosti, navrhuje náměstek Macek ponechat v obřím balíku změn vysoce kontroverzní záměr umožnit stavět obchody v parcích [1]. Rozhodnutí o povolení takových staveb by pak bylo jen na diskusi stavebního úřadu s investorem, volená samospráva by ztratila možnost v rámci územního plánu takové stavby zastavit. Zelení proto požadují, aby umístění staveb doplňujících vybavenost parků (např. kavárny) bylo podmíněno odbornou studií projednanou s veřejností, od určité velikosti pak standardní změnou územního plánu.

 

Vnitrobloky v centru města představují pro obyvatele oázy klidu, které jim částečně kompenzují hluk a znečištění, jež musejí snášet na rušných ulicích v okolí. V součastnosti územní plán chrání tato území zákazem stavby parkovišť na povrchu (umožňuje výstavbu pouze garáží pod zemí nebo překrytých zelenou střechou). To se podle návrhu Aktualizace územního plánu má změnit a náhrada zeleně asfaltovými parkovišti má být povolena [2]. Zelení navrhují ponechat stávající regulaci, která umožňuje řešit parkování bez zmenšení prostoru pro zeleň a klid ve vnitroblocích.

 

Návrh aktualizace zveřejnil v červnu 2013 Magistrát města Brna. Do 22. července 2013 ji připomínkovala téměř tisícovka Brňanů a dvě desítky občanských sdružení [3].

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených, k tomu říká:

„S návrhem uvolnit zákaz výstavby v městských parcích nesouhlasíme. Jde o největší útok na regulace chránící brněnskou zeleň od roku 1994. Vedení města ukazuje, že územní plán nedělá pro lidi, ale hlavně pro developery. Opět se potvrzuje, že Brnu chybí hlavní architekt.“

 

Kontakt:

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených Brno, tel: 732 565 042

 

Poznámka:

[1] V plochách zeleně má být nově umožněno stavět „občanské vybavení komerční CO“ (tj. stavby pro obchod, služby, včetně administrativy nebo stravování) za splnění pouze velmi vágně formulovaných podmínek:

„- minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s pozemky vzrostlé zeleně,

a negativního vlivu na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití;

– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití“

(str. 183, textové části odůvodnění).

Tedy, zástavba městské zeleně novými supermarkety bez omezení velikosti již nemá být do budoucna vyloučena, splnění nekonkrétních podmínek bude schopen developer snadno doložit

 

[2] V plochách vnitrobloků se nově zavádí možnost umístění parkovacích stání na terénu za

podmínky, že současně budou realizována opatření, která zajistí splnění požadavků na

zdravé životní prostředí a pohodu bydlení v lokalitě.“ (str. 160, textové části odůvodnění) Umožňuje se tedy nově zastavět část vnitrobloku povrchovým parkovištěm za velmi vágně formulované podmínky např. vysazení několika stromů.

 

[3] Rozsáhlý dokument Aktualizace územního plánu je zveřejněn zde: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/

První kolo připomínek k jeho podobě probíhalo do 22. července 2013. Nyní na návrh náměstka Macka magistrátní odbor územního plánování návrh upraví a znovu zveřejní. Občané se tak k němu budou moci podruhé vyjádřit pravděpodobně ještě v závěru letošního roku.

 

Copyright © 2013 Strana zelených